HACCP – dla firm

Na podstawie posiadanych uprawnień (jako technolog żywności) oraz doświadczeń zajmuję się wdrażaniem systemu HACCP obowiązującego we wszystkich zakładach i firmach związanych z przetwarzaniem i dystrybucją żywności m.in. w hurtowniach, sieciach marketów, sklepach spożywczych, zakładach przemysłowych, restauracjach, barach, stołówkach, pensjonatach.

Poprawnie wdrożone HACCP to korzyści dla każdej firmy i instytucji

 • Spełnienie wymagań Sanepidu oraz pozytywne certyfikacje.
 • Zaufanie konsumentów.
 • Czytelny i zrozumiały przekaz treści związanych z całym systemem.
 • Możliwość przewidzenia ewentualnych zagrożeń.
 • Szybkie i łatwe przeszkolenie pracowników z procedur zabezpieczenia żywności.

Zadania, które wykonuję w ramach współpracy:

 • opracowanie i nadzór nad wykazem alergenów w firmie, czyli m.in. stworzenie matrycy alergenów, kontakty z dostawcami, porównanie profilu alergenowego,
 • ocena etapów całego procesu: określenie, wyznaczenie, weryfikacja punktów kontrolnych, tworzenie diagramów przepływu dla procesów istniejących i procesów planowanych oraz ocena etapów tych procesów,
 • ustalenie działań korygujących, które muszą być podjęte, gdy monitorowanie wykaże, że kontrolne punkty krytyczne nie są pod odpowiednią kontrolą,
 • weryfikacja planu HACCP z rzeczywistym procesem zachodzącym w firmie,
 • prowadzenie i nadzór prób technologicznych od strony jakości, m.in. akceptacja projektu, tworzenie instrukcji mycia i czyszczenia dla nowych instalacji, nadzór nad jakością produkowanego wyrobu, tworzenie standardów jakościowych wyrobu,
 • opracowanie pełnej dokumentacji odnośnie do wszystkich procedur i zapisów stosownych do ww. zasad.
Pomogłem wielu różnym przedsiębiorstwom spełnić wymagania systemu HACCP – pomogę i Twojemu!
Wypełnij formularz kontaktowy lub zadzwoń i postaw na zawodowe doradztwo, jakość i szybkie wdrożenie.